پدرپدرگوهر زکان خلقت است
پدربرتر ز مال ومکنت است

به گرد جهان گردی شب و روز
نیابی چو او غمخوار دلسوز

در دلش هزاران  راز مگو
بغض پنهانش پیچد درگلو

خواند ازسیمای فرزند خویش
تمنای  دل  دلبند  خویش

خوشا حاجت وی را برآرد
که اشگش به خلوتگه نبارد

گر پدر ناتوان ، ای باتوان
توان توان، زان ناتوان دان

نه درمکنت ، توانش دردعاست
دعایش  مستجاب  پیش خداست


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها